Bob-Tor 

Od 2012 r realizujemy jako firma liczne inwestycje związane z modernizacją polskiej kolei. Dzięki uczciwej pracy zyskaliśmy pozycje na rynku oraz nawiązaliśmy wiele kontaktów. Zajmujemy się głównie pracami związanymi z budową dróg szynowych. Firma gwarantuje wysoką jakość usług i terminowość realizacji inwestycji. Stawiamy na ciągły rozwój i profesjonalną kadrę. Podstawowym celem naszej pracy jest solidność i sprawność w wykonaniu inwestycji, oraz uczciwość.

Referencje

01

 
02